Nhà xưởng RBF KCN VSIP IIA

Thông tin dự án:

  • Địa chỉ: Bình Dương
  • Chủ đầu tư: VSIP Bình Dương
  • Quy mô: Diện tích đất 30.000 m2, xưởng 13.500 m2, văn phòng 850 m2 gồm 1 trệt 1 lầu.
  • Dịch vụ: Tư vấn giám sát
  • Giai đoạn: Bắt đầu 9/2012 – Kết thúc 11/2012

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *