Tổng thầu EPC là gì? Những quy định về tổng thầu EPC

Trong lĩnh vực kiến ​​trúc và xây dựng, ngày nay rất nhiều loại hợp đồng khác nhau được sử dụng. EPC là một trong số đó. Vậy bạn có biết tổng thầu EPC là gì không? Có những quy định về tổng thầu EPC nào mà nhà thầu cần biết không? Hãy xem bài viết dưới đây!

1. Định nghĩa tổng thầu EPC

EPC (viết tắt của Engineering, Procurement and Construction) là viết tắt của việc thiết kế, mua sắm và thực hiện một loại hợp đồng xây dựng trong đó nhà thầu thực hiện tất cả các công việc, từ xây dựng đến giao vật liệu đến thi công. Từ thiết bị đến thi công, bài bản và chạy thử đến khi bàn giao cho chủ đầu tư.

Vậy tổng thầu EPC là gì?

Tổng thầu EPC là công ty cung cấp các dự án EPC và chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng(theo nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Hợp đồng tổng thầu EPC khác với hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay (Lump Sum Turn Key) – LSTK). Hợp đồng “chìa khóa trao tay” (chìa khóa trao tay) không chỉ bao gồm phần xây dựng, mà còn bao gồm cả việc bàn giao vật tư thiết bị và triển khai công việc. , nhà thầu được lựa chọn cũng phải thực hiện khoản đầu tư đầu tiên của dự án.

tong-thau-epc-1

Việc áp dụng hình thức hợp đồng EPC giúp chủ đầu tư được hưởng lợi từ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý của nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án / gói thầu và trong quá trình thực hiện do chỉ có một người đầu mối chịu trách nhiệm chính, chủ đầu tư yêu cầu ít nhân viên hơn và ít chi phí hơn cho việc quản lý dự án.

Việc cung cấp tài chính cho dự án / gói hợp đồng cũng rẻ hơn do được ứng trước và thanh toán. Vốn về cơ bản phụ thuộc vào giai đoạn thực hiện hoặc công việc hoặc đơn vị công việc đã hoàn thành. Một phần rủi ro nếu có trong quá trình thiết kế, bàn giao và thi công công trình cũng được nhà thầu chia sẻ với gia chủ. Thời gian thực hiện hợp đồng hoặc dự án của nhà thầu có thể ngắn hơn do nhà thầu chủ động hơn trong tất cả các giai đoạn công việc của quá trình thực hiện.

Về phía nhà thầu, việc thực hiện hợp đồng EPC tạo điều kiện cho nhà thầu tăng tính linh hoạt trong lập kế hoạch và thi công, đồng thời tạo sự hợp tác tốt hơn với tư vấn giám sát của chủ đầu tư trên công trường để tiết kiệm chi phí thông qua việc kết hợp công việc các bước trong quy trình thực hiện.

2. Những quy định về tổng thầu EPC nhà thầu cần biết

tong-thau-epc-2

Theo quy định điều 15 Thông tư 30/2016/TTBXD có quy định về tổng thầu EPC với phạm vi toàn bộ dự án và các nghĩa vụ sau:

 • Quản lý phạm vi công việc theo mục tiêu dự án và theo danh mục công việc trong hợp đồng đã ký kết; Kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và phù hợp của tài liệu đo đạc, thiết kế và tài liệu kỹ thuật sử dụng.
 • Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc phù hợp với tiến độ chung của dự án và tổng thầu EPC đã ký.
 • Kiểm soát tất cả các loại hình và biện pháp thi công trong phạm vi công trường của toàn bộ dự án..
 • Bổ sung hoặc thay thế nhà thầu phụ để đảm bảo chất lượng, giá cả và tiến độ thực hiện công việc theo hợp đồng khi đã được chủ đầu tư chấp thuận;
 • Quản lý chi phí thực hiện công việc theo hợp đồng; Kiểm soát, thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
 • Tổng thầu EPC chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý mọi hoạt động trong và ngoài công trường nhằm đảm bảo Tổng thầu EPC thực hiện an toàn, hiệu quả; Phối hợp các nhà thầu phụ sử dụng hợp lý các công trình phụ, công trình xây dựng tránh lãng phí; sử dụng, bảo vệ công trường và giữ gìn trật tự an toàn trên công trường.
 • Phối hợp tích cực với chủ đầu tư trong việc tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý và công nhân vận hành, sử dụng công trình theo hợp đồng đã ký kết.

3. Một số điều kiện để tiếp cận với hình thức Hợp đồng EPC

tong-thau-epc-4
tong-thau-epc-4
 • Phạm vi công việc được xác định với mức độ chi tiết cần thiết để xác định rõ phạm vi của hợp đồng EPC. Điều này rất quan trọng vì nó đòi hỏi sự phân công lao động và trách nhiệm giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Trên thực tế, khi thực hiện một gói dự án / đơn hàng, có những nhiệm vụ rất khó xác định rõ ràng. Ví dụ, công việc chuẩn bị mặt bằng và xây dựng. Thi công đường vào công trường, sản xuất hệ thống thoát nước, xây dựng các hạng mục công trình tạm … Đối với loại công việc này phải có sự bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu sẽ linh hoạt xác định loại công việc nào phải làm. được bao gồm hoặc loại trừ phạm vi của hợp đồng EPC.
 • Phạm vi công việc được xác định với mức độ chi tiết cần thiết để xác định rõ phạm vi của hợp đồng EPC. Điều này rất quan trọng vì nó đòi hỏi sự phân công lao động và trách nhiệm giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Trên thực tế, khi thực hiện một dự án / gói đặt hàng, có những nhiệm vụ rất khó xác định rõ ràng. Ví dụ, công việc chuẩn bị mặt bằng và xây dựng. Thi công đường vào công trường, sản xuất hệ thống thoát nước, xây dựng các hạng mục công trình tạm … Đối với loại công việc này phải có sự bàn bạc kỹ lưỡng và thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu sẽ linh hoạt xác định loại công việc nào phải làm. được bao gồm hoặc không bao gồm phạm vi của hợp đồng EPC.
 • Dự án / gói thầu bao gồm các yêu cầu về chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý vận hành và khai thác của nhà thầu.
 • Ngoài các điều kiện nêu trên, việc áp dụng hình thức Hợp đồng EPC có thể sẽ không thích hợp đối với một số trường hợp sau đây:
 • Người sử dụng lao động không thể cho nhà thầu đủ thời gian để nghiên cứu chi tiết các yêu cầu của họ để nhà thầu có thể xác định đầy đủ phạm vi công việc phải thực hiện và xác định đúng các chi phí cần thiết.
 • Hợp đồng dự án / gói thầu có khối lượng công trình ngầm lớn nhưng nhà thầu không có điều kiện thực hiện nghiên cứu thực địa trực tiếp.
 • Các dự án / hợp đồng mà chủ sở hữu muốn kiểm soát chi tiết quá trình thực hiện.

Ưu điểm của hợp đồng EPC

tong-thau-epc-5

Việc áp dụng hợp đồng EPC giúp khắc phục nhiều tồn tại của chủ đầu tư và nhà thầu, tư vấn được lợi và phát huy được hết vai trò, tính chủ động, sáng tạo của các bên tham gia. Tham gia vào quá trình thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của dự án hoặc gói thầu.

Việc áp dụng hợp đồng EPC giúp khắc phục được nhiều tồn tại của cả chủ đầu tư và nhà thầu, tư vấn được hưởng lợi và phát huy được hết vai trò, chủ động, sáng tạo của mình.

Đối với chủ đầu tư, đơn hợp đồng EPC có thể sử dụng trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý của nhà thầu để thực hiện dự án hoặc gói thầu, do dự án chỉ có một người phụ trách nên chủ đầu tư cần ít nhân lực và chi phí quản lý dự án hơn.

Ngoài ra, việc cấp vốn cho các dự án hoặc gói thầu cũng thuận lợi hơn, tiến độ thực hiện dự án cũng nhanh hơn. Nếu một phần rủi ro xảy ra trong quá trình thiết kế, cung cấp và xây dựng dự án, nhà thầu sẽ chia sẻ.

Về phía nhà thầu, hợp đồng EPC tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu điều phối, kiểm tra công việc tại chỗ linh hoạt hơn theo tiến độ hợp đồng, thay vì phụ thuộc vào việc kiểm tra, giám sát thường xuyên của chủ đầu tư.

Nhược điểm của hợp đồng EPC

Một trong những tranh chấp hợp đồng phổ biến nhất chủ yếu liên quan đến các vấn đề như thanh toán, tiến độ, tổ chức thực hiện, an toàn và chất lượng công trình kém. Một khi xảy ra tranh chấp, cả hai bên không chỉ mất thời gian, tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Ngoài ra, loại hợp đồng này không nên sử dụng cho các dự án / gói thầu mà chủ đầu tư không chủ động ứng vốn và nhà thầu có khả năng tài chính hạn chế.

KẾT LUẬN

Trên đây là quy định vể tổng thầu EPC được tổng thầu xây dựng BGROUP tổng hợp lại. Mong rằng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu được tổng thầu EPC là gì và được ra nhận định đúng về hợp đồng EPC. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bài viết này. Nếu như có thắc mắc gì thì có thể liên hệ với chúng tôi:

 • Địa chỉ: Số 232 Trần Ngọc Lên, Kp3, P.Định Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Hotline: 0838.613.663
 • Email: tongthauxaydungbgroup@gmail.com
 • Website: tongthauxaydung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *