Mẫu biên bản xác nhận khối lượng hàng hóa

Biên bản xác nhận khối lượng hàng hóa là một trong những hoạt động phổ biến trong kinh doanh, liên quan trực tiếp đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nên khâu nào cũng phải cẩn trọng, tránh xảy ra tranh chấp.

Ý nghĩa của biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản xác nhận khối lượng vật tư, hàng hóa

Biên bản giao nhận thể hiện thực tế hàng đã được giao, người bán đã giao hàng theo đúng thỏa thuận trước đó giữa hai bên và người mua đã nhận hàng.

Biên bản xác nhận số lượng hàng hóa, mục đích xác nhận số lượng vật tư hàng hóa đã mua và trách nhiệm của người mua trong trường hợp người bán giao hàng nhưng người mua không giao hàng cho người nhận hàng.

Hai loại biên bản cuộc họp trên là cơ sở pháp lý giúp thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước pháp luật, nhất là khi có tranh chấp.

 Biên bản xác nhận khối lượng hàng hóa

>>Xem thêm: biện pháp thi công cải tạo sửa chữa

bien-ban-xac-nhan-khoi-luong-hang-hoa-2
biên bản xác nhận khối lượng hàng hoá

>>Tham khảo: tổng thầu epc bình dương

TÊN ĐƠN VỊSố: …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VÀ XÁC NHẬN HÀNG HÓA

Căn cứ Hợp đồng mua bán số …/20…./HĐMB giữa ….. và ……được ký kết vào ngày … tháng … năm 20….

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại địa chỉ ……., chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN NHẬN HÀNG)

Tên đơn vị: ………………..

Địa chỉ: …………………..

Mã số thuế: ……………………

Đại diện bởi: ……………….

Chức vụ: …………………..

BÊN B (BÊN GIAO HÀNG):

Tên đơn vị: ………………..

Địa chỉ: …………………..

Mã số thuế: ……………………

Đại diện bởi: ……………….

Chức vụ: …………………..

Hai bên đã cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

Stt Tên hàng hóa Chủng loại Khối lượng Số lượng
1
2

Bên B đã giao đủ, đúng và bên B đã nhận đủ, đúng số lượng, chất lượng hàng hóa như trên.

Các bên thống nhất xác nhận vào biên bản. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A BÊN B

>>Chi tiết: tổng thầu xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *